biografioły

Życiorysowe kalendarium

Urodziłem się 31.07.1938 r. w Juraciszkach (pow. Wołożyn woj. Nowogródek). Ojciec Michał — policjant, matka Janina — gospodyni domowa (z domu: Marczyk).

04.1940 r. – 06.1946 r. — Pobyt w Kazachstanie: Majkain-Zołoto /CES — Centralna Elektrostancja/ — obwód bajnaulski, rejon pawłodarski (bajnaulskaja obłast, pawłodarski rajon).

24.06.1946 r. — powrót do Polski na Ziemie Zachodnie — woj. szczecińskie (najpierw wraz z mamą i rodzeństwem pobyt w Kraśniku, po powrocie ojca z Anglii w maju 1947 r. – przeniesienie do Węgorzyna, a następnie do Łobezu).

Nauka w szkole podstawowej ukończona w Łobzie. Przynależność do harcerstwa. Pierwsze próby nieformalnej organizacji, działania i prowadzenia zespołów teatralnych, kabaretowych i pochodnych: grupy kolędnicze — w koleżeńsko-prywatnych kręgach (na własną rękę i odpowiedzialność, poza oficjalnymi strukturami).

1956 r. – ukończona nauka w Zasadniczej Szkole Metalowej w Łobezie – specjalność: tokarz. Praca i dalszy ciąg nieformalnej działalności — teren woj. szczecińskiego.

Działalność w organizacjach młodzieżowych: ZHP, OH — ZMP, ZMS.

1957 r. Pobyt w szpitalu — Klinika Neurologiczna Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie. Rozpoznanie: stwardnienie rozsiane (SM) — lewostronnie połowiczny niedowład (noga i ręka).

Po przerwie spowodowanej „rzutem” choroby — próba powrotu do pracy i działalności. Zmiana charakteru wykonywanej pracy.

1958 – 1960 r. Kierownik Biblioteki Gminnej w Zajezierzu pow. Łobez woj. szczecińskie

1960 — 1963 r. Kierownik Młodzieżowego Klubu Rozrywkowego „Pigmej” w Łobezie.

Kilka kolejnych „rzutów” choroby, niedowład pogłębia się. Przejście na rentę /ZUS/ — druga grupa inwalidzka.

Kontynuacja nauki na poziomie szkoły średniej (wieczorowej). Próba eksternistycznego zdania matury w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Szczecinie — zaliczone dwa bloki przedmiotowe. Kolejny „rzut” choroby. Pobyt w szpitalach w Szczecinie i Gdańsku.

Praca w latach 1964 – 1968:

  • Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki PPRN w Łobezie — instruktor ds. turystyki
  • Powiatowy Dom Kultury w Złotowie woj. koszalińskie — Kierownik Poradni
  • Powiatowy Dom Kultury w Łobezie — Kierownik Poradni
  • Ochotnicze Hufce Pracy — Hufce: Łobez, Lębork, Dębno Lubuskie, Myślibórz
  • Kierownik Klubu Kultury „Pigmej” w Łobezie

W 1968 r. — nagrody i wyróżnienia w konkursach literackich — ogólnopolskich i regionalnych (w Szczecinie). Debiut prasowy („Głos Szczeciński”) i książkowy (Almanach Literacki KKMP – LSW wyd. 1970) — poezja oraz proza.

W latach 1968 – 1970 praca w Powiatowym Domu Kultury w Świdwinie woj. koszalińskie w charakterze instruktora ds. środowiskowych. Potem jako Kierownik Młodzieżowego Klubu „Świdwa”.

Z tego okresu: pomysł i realizacja imprezy pod nazwą „Bitwa o Krowę”, której kanwę stanowił fakt historyczny z roku 1469.

Nauka w trybie zaocznym: Studium Kultury i Oświaty Dorosłych w Gdańsku, Studium Teatralne (Teatr Współczesny w Szczecinie).

Kolejny „rzut” choroby – pobyt w szpitalu i dochodzenie do siebie. Pogłębia się niedowład. Przyznanie pierwszej grupy renty inwalidzkiej przez ZUS.

W latach 1971 – 1978 działalność w ZHP w Łobezie; udział w obozach letnich, zimowiskach, prowadzenie drużyny – zespołu artystycznego; członek Komendy Hufca ZHP, zastępca Komendanta Szczepu ZHP przy LO w Łobezie.

W roku 1979 — przeprowadzka do Częstochowy. Zmiana stanu cywilnego (zawarcie związku małżeńskiego), następnie organizacja, wyposażenie, przygotowanie i prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Myszkowie woj. częstochowskie (przebywało w nim dziewięcioro wychowanków w wieku od 5 lat do 13 lat).

W roku 1990 powrót do Łobezu.

Organizacja Klubu Literackiego „Łabuź” w składzie pięciu osób, spotkania poświęcone wymianie doświadczeń i pracy nad tekstami.

W 1992 r. Klub wydaje pierwszy numer pisma pod nazwą „Łabuź” — Literacki Okazjonalnik Klubowej Prywatności.

W ciągu 17 lat ukazały się 62 numery kwartalnika.

„Archiwum Pamięci” — jedna z agend Klubu Literackiego wynajduje i gromadzi pamięciowe tropy i ślady dokumentujące (fotograficznie bądź przedmiotowo) emocjonalne zrosty z miasteczkiem (Łobez i okolice): ludzi, faktów, zdarzeń (historyczność ta bardzo przeszła i bieżąca — z ostatniego pięćdziesięciolecia).

W ramach Klubu powstała Żebracza Inicjatywa Wydawnicza, której nakładem opublikowano: „Łobez na przedwojennych pocztówka i fotografiach” — autor Bogdan Idzikowski, „Zgubić pytania” — Agnieszka Wesołowska (debiut poetycki), „Stadnie plemienny odstrzał” — Leon Zdanowicz (zbiór wierszy). Ukazywały się też inne, ulotne wydawnictwa: papeterie, widokówki, znaki, wizytówki. Działa też witryna internetowa dokumentująca działania Prywatnego Klubu Literackiego „Łabuź” (Strona Łabuzia).

Klub zainicjował i współorganizował imprezę plenerowo-historyczną o nazwie „Sabat” — w 450 rocznicę urodzin Sydonii von Borcke (najgłośniejszej na Pomorzu czarownicy, urodzonej w Strzmielach — 7 km od Łobezu).

Nawiązany został kontakt, współpraca i pomysłowo-planowo spętlające nici działania na przyszłość ze Stowarzyszeniem „Heimatgemeinschaft der Lobeser e. v.” (byli łobeziacy – obecnie mieszkający w Niemczech).

Klub utrzymuje kontakt korespondencyjny (i osobisty – w czasie odwiedzin w Łobezie) z dr Wulfem — Dietrichem von Borcke (Przewodniczącym Związku Rodzinnego).

Trzykrotnie organizowany i realizowany był projekt „Gościna” — pobyt w Łobezie prof. Kazimierza Obuchowskiego, który jest naszym „przeszczepem” (w latach 1946-1951 uczył się w miejscowym LO).

Klub współpracował także z łobeskim Klubem Nauczyciela współorganizując wieczory i spotkania tematyczne (klubowo-korespondencyjne kontakty literackie, jak również imprezy zabawowo-ludyczne, wystawy, promocje, licytacje, prezentacje).

Napisał: leon — czerwiec 2000 (skorygował: Bogdan – styczeń 2010)

Leon (początek lat sześćdziesiątych)

Leon (początek lat sześćdziesiątych)

Leon (lata dziewięćdziesiąte)

Leon (lata dziewięćdziesiąte)