ŁABUŹ (pismo)

Pierwsze „Łabuzie” ukazywały się nieregularnie w roku 1992, potem pismo stało się kwartalnikiem.
Redaktorzy przygotowali 62 numery (oraz kilka specjalnych). Ostatni numer nosi datę „lipiec rok 2007”.

Wersję internetową (części wydań: od nr 29/99 czerwiec 1999 r. do nr 61/07 lipiec 2007 r.)
przygotował Bogdan Idzikowski.

Łabuź – strona kwartalnikaWineta-labuzia